SOCZEWKI

Soczewka jest to ciało przezroczyste ograniczone z obu stron powierzchniami kulistymi lub z jednej strony powierzchnią kulistą a z drugiej powierzchnią płaską.

Kształty soczewek:

Według sposobu załamania światła soczewki dzieli się na skupiające i rozpraszające.
Soczewka rozpraszająca rozprasza padająca na nią wiązkę promieni równoległych.
Soczewka skupiająca skupia w jednym punkcie padającą na nią wiązkę promieni równoległych do osi optycznej.

Każda soczewka ma dwa ogniska:

Soczewki skupiające


Przednie i tylne ognisko soczewki.


Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek:
Jeżeli przedmiot zbliża sie do soczewki to jego obraz się powiększa.


Położenie przedmiotu: 0 < x < fSoczewki rozpraszające

W przypadku soczewki rozpraszającej cechy obrazu zawsze są identyczne bez względu na odległość przedmiotu od soczewki (naturalnie wartość np. pomniejszenia ulega zmianie wraz ze zmianą odległości, jednak cechą obrazu zawsze będzie to, że jest pomniejszony)Cechy obrazu:
  -   zawsze pozorny; utworzony przez przecięcie promienia świetlnego i przedłużenia promienia świetlnego
  -   zawsze prosty, czyli nieodwrócony
  -   zawsze pomniejszony

Zdolność skupiająca soczewki ( Z ) - równa jest odwrotności ogniskowej.

Wyrażamy ją w dioptriach ( D ).

Równanie soczewki
Odległością przedmiotu i obrazu od soczewki spełnia zależność zwaną równaniem soczewki. Jeśli oznaczymy przez:
x - odległość przedmiotu od soczewki
y - odległość obrazu przedmiotu od soczewki
f - ogniskowa soczewki

Wtedy równanie soczewki wyrazi się wzorem: