Strona Główna

    Klasyfikacja elektrowni

    Elektrownie cieplne

    Elektrownie jądrowe

    Elektrownie wodne

    Elektrownie termiczne

    Elektrownie słoneczne

    Elektrownie wiatrowe

Elektrownie słoneczne

Elektrownia słoneczna (helioelektrownia) przetwarza energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
Stosowane są dwie metody :

 • pośrednia (heliotermiczna)
 • bezpośrednia (helioelektryczna)


  Elekrownie słoneczne - heliotermiczne

  Elektrownia heliotermiczna przemienia energię promieniowania słonecznego absorbowanego przez kolektor słoneczny na energię czynnika termodynamicznego elektrowni parowej.

  Elektrownie tego typu mogą być :

 • wieżowe - w których heliostaty (duże płaskie lustra) kierują promienie słoneczne na usytuowaną pośrodku wieżę. Ciecz w odbiorniku na szczycie wieży zostaje ogrzana i przesłana do konwertora energii w podstawie wieży. W kalifornijskiej Solar One, jednej z największych tego typu elektrowni na świecie, 1818 heliostatów kieruje promienie słoneczne na 76-metrową "wieżę energii".


 • zdecentralizowane wykorzystujące np. technologię parabolicznej rynny - światło słoneczne kierowane jest na wypełnioną cieczą (np.solanką) rurę, biegnącą wzdłuż osi każdej rynny. Innym rozwiązaniem są talerze paraboliczne odbijające promienie słoneczne na odbiornik zamontowany nad środkiem każdego talerza. Talerze obracają się za słońcem, a ciecz w odbiornikach zostaje podgrzana do temperatury ponad 2200°C. Ten system może działać autonomicznie lub jako część większego układu.


  Największą elektrownią wieżową jest elektrownia Barstow o mocy 10 MW - Kalifornia, USA.  Piec słoneczny

  Najwyższe temperatury uzyskuje się w piecu słonecznym. Jeden z największych pieców zbudowano w latach 60-tych w Odeillo we Francji. Testowano w nim żaroodporne płytki ceramiczne, stosowane w amerykańskich wahadłowcach kosmicznych.
  Najnowszej generacji piec słoneczny w Krajowym Laboratorium Energii Odnawialnej w Kolorado skupia energię słoneczną do 21 000 razy. Przy szybkości nagrzewania rzędu milionów stopni na sekundę pieca można używać do produkcji nowych, twardych stopów; może też być wykorzystywany jako środek do niszczenia odpadów wytwarzanych przez starsze technologie.


  Elekrownie słoneczne - helioelektryczne

  Zastosowana w tego typu elektrowniach metoda bezpośrednia polega na bezpośredniej przemianie energii pierwotnej na energię elektryczzną za pomocą przetworników fotoelektrycznych (fotoogniw, ogniw słonecznych).
  Ogniwa takie przemieniają w energię elektryczną nie tylko bezpośrednie promieniowanie Słońca, lecz także promieniowanie rozproszone - przy zachmurzeniu.


  Największa elektrownia słoneczna helioelektryczna ma moc 6,5 MW (na pustyni Carrisa Plain w Kalifornii).