POWRÓT

MIĘŚNIE

Budowa mięśni

Rodzaje mięśni

Mięśnie twarzy

MIęśnie serca

Mięśnie oddechowe

Mięśnie uda

                                                                                                                                                             Mięśnie podudzia

                                                                                                                                                              Mięśnie dłoni

Mięśnie, czyli narząd czynny ruchu zbudowany z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej. Mięśnie szkieletowe dzielimy na: mięśnie długie, mięśnie płaskie i krótkie. Mięśnie długie zaopatrzone są w co najmniej dwa ścięgna przyczepiające się do kości, odchodzące od brzuśca mięsnego. Ścięgna zbudowane są z tkanki łącznej zbitej włóknistej, brzuśce zaś z pęczków włókien mięsnych. W mięśniach płaskich natomiast zbiorowisko włókien mięsnych układa się w płaski pokład i przyczepia się do kości płaskich ścięgnem, zwanym rozcięgnem (np. mięśnie brzucha). Mięśnie przebiegające okrężnie nazywamy zwieraczami (np. zwieracz odbytu). Ze względu na przeważający charakter włókien mięśniowych w danym mięśniu poprzecznie prążkowanym (szkieletowym), wyróżniamy mięśnie: białe, czerwone i mieszane. Mięśnie białe, zwane szybkimi, posiadają większą ilość włókienek kurczliwych (aktyna, miozyna) oraz większą ilość zgromadzonego glikogenu i enzymów niezbędnych do uwalniania energii w warunkach beztlenowych (glikogenoliza), przy niskiej zawartości mioglobiny (różowego barwnika oddechowego, stąd też ich jaśniejszy kolor). Ten typ mięśni kurczy się szybciej i silniej, lecz szybko traci rezerwy energetyczne i ulega zmęczeniu. Przy krótkotrwałych wysiłkach o dużym nasileniu organizm używa tych właśnie mięśni. Mięśnie zawierające włókna czerwone (zawierające duże ilości mioglobiny i dlatego pobierające energię z procesów tlenowych tj. np. cyklu Krebsa) stanowią większość w organizmie człowieka i są używane podczas dłudotrwłych wysiłków w umiarkowanym nasileniu.

W skład organizmu wchodzi ponad 600 mięśni. Przypada na nie około 40% całkowitej masy Twojego ciała. Ozna cza to, że każdy kilogram Twojego ciężaru ciała zawiera około 400 gramów mięśni.BUDOWA MIĘŚNI

Mięśnie odpowiedzialne za ruchy ciała są przyczepione do kości za pomocą silnych ścięgien, zbudowanych z wytrzymałego materiału. Każdy mięśień składa się z wielu komórek, zwanych włóknami mięśniowymi. Kiedy chcemy wykonać ruch, mózgowie przesyła informację, przenoszoną następnie do mięśnia przez nerwy. Sygnał ten otrzymuje każde pojedyncze włókno mięśniowe; wszystkie włókna kurczą się w tym samym czasie. to powoduje, że mięśnie pociągają kości, do których są przyczepione. By zobaczyć dokładniej, w jaki sposób to się odbywa, spójrz do wnętrza tego mięśnia.

Włókna mięśniowe mogą mieć nawet 30 cm długości. Przebiegają wzdłuż mięśnia w równoległych pęczkach. Każdy pęczek jest zamknięty w mocnej tkance łącznej, która podtrzymuje i wzmacnia mięsień. Cały mięsień jest również otoczony tkanką łączną. Następna warstwa tej tkanki, o bardziej delikatnym utkaniu otacza pojedyncze włókna mięśniowe.

Każde pojedyncze włókno mięśniowe zawiera drobne prążkowane struktury, skupione w pęczkach zwanych włókienkami. Ze względu na owe prążki mięśnie te nazywa się "mięśniami poprzecznie prążkowanymi". Gdy włókno mięśniowe otrzymuje sygnał z mózgowia (przesłąny przez układ nerwowy), Wszystkie jego włókienka kurczą się jednocześnie, powodując skrócenie całego włókna. To z kolei                              sprawia, że mięsień pociąga kość.

SPIS TREŚCI
RODZAJE MIĘŚNI

W naszym ciele występują trzy rodzaje mięśni odpowiedzialne za wszelkie wykonywane rychy. Chociaż każdy typ mięśni składda się z włókien kurczących się pod wpływem impulsów nerwowych, to występują między nimi zasadnicze różnice: mięsień szkieletowy jest przyczepiony do mości i wykonuje ruchy dowolne; Mięśnie gładkie tworzą warstwy mięśniowe wewnątrz narządów i naczyń krwionośnych; silny mięśnień sercowy występuje tylko w sercu.


Mięśnie szkieletowane są to wszystkie mięśnie należące do szkieletu. Zbudowane są z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej kurcząc się jednocześnie lub w odpowiedniej kolejności i wywołują ruchy zamierzone. Ich nazwy nawiązują do ich pozycji, kształtu, rozmiaru albo ruchu, który wykonują. Np. zginacz powoduje zginanie kończyny w stawie a prostownik jej prostowanie.

Mięsień sercowy jest to mięsień z którego zbudowana jest prawie cała ściana serca. Jest to mięsień nie polegający świadomej kontroli. Zbudowany jest z tkanki mięśnia sercowego.

Mięśnie trzewiowe, mięśnie, z których zbudowane są ściany licznych organów wewnętrznych, np. jelita czy naczynia krwionośne. Żaden z nich nie polega świadomej kontroli. Zbudowane są z tkanki mięśniowej gładkiej.

SPIS TREŚCI
MIĘŚNIE TWARZY

Większość mięśni twarzy łączy się jednym końcem z kośćmi czaszki, a drugim z głęboką warstwą skóry (skórą właściwą). Dzięki tym połączeniom można zobaczyć, jak wiele mięśni wpływa na mimikę twarzy i jak w końcowym efekcie powodują powstawanie zmarszczek i zagłębień na pokrywającej się skórze.
Wiele małych mięśni uczestniczy w otwieraniu ust. Rozchodzą się one promieniście od kącików ust i warg, przyczepiając się do kości. Usta i wargi mogą się unosić, opuszczać i przemieszczać na boki.
Mięśnie te poza funkcjami fizjologicznymi mają bardzo ważne znaczenie. Wpływają one na wyraz twarzy, umożliwiając komunikację niewerbalną i przekazywanie wielu informacji dotyczących emocji , a także są potrzebne do stymulacji mowy. Oprócz tego mięśnie twarzy pełnią funkcję zwieraczy, które otwierają i zamykają naturalne otwory twarzy, takie jak oczy i usta.

SPIS TREŚCI
MIĘŚNIE SERCA

Serce utworzone jest głównie z mięśnia zwanego mięśniem sercowym. Mięsień ten otoczony jest od zewnątrz i wewnątrz przez dwie cienkie, zabezpieczające blaszki, z których zewnętrzna nosi nazwą nasierdzia (epicardium), a wewnętrzna wsierdzia (endocardium). Wnętrze serca podzielone jest na cztery przestrzenie. Dwie z nich, większe, leżące od dołu, tworzą prawą i lewą (zgodnie ze stronami ciała) komorę. Przed każdą z nich od góry znajduje się po jednej mniejszej jamie nazwanej odpowiednio prawym i lewym przedsionkiem. Sciany oddzielające od siebie przedsionek i komorę noszą nazwę przegród przedsionkowo-komorowych, w których zlokalizowane są ujścia przedsionkowo-komorowe umożliwiające przepływ krwi z przedsionków do komór. Cykl pracy serca składa się z dwóch faz: fazy skurczu i fazy rozkurczu. w fazie skurczu następuje wypchnięcie krwi z komory na obwód, a w fazie rozkurczu ich                                wypełnienie napływającą krwią.

SPIS TREŚCI
MIĘŚNIE ODDECHOWE

Kiedy wydychamy nie wymaga to większego wysiłku ze strony naszych mięśni. Jakkolwiek normalnie używamy kombinacji czterech mięśni oddechowych do zaczerpnięcia powietrza. Przepona jest to silna mięśniowo - ścięgnista przegroda w kształcie kopuły, która oddziela jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej, jest głównym mięśniem jaki używamy kiedy wdychamy powietrze. Mięśnie międzyżebrowe położone są pomiędzy żebrami w klatce piersiowej. Pomagają rozciągnąć żebra podczas wdechu. Mięśnie szyjne pracują przy powiększaniu górnej części klatki piersiowej podczas wdechu. Mięsnie brzucha pracują z innymi grupami mięsni oddechowych pomagając przy głębokim oddychaniu i kasłaniu.

SPIS TREŚCI
MIĘSIEŃ UDA

Mięśnie grupy przedniej zginają lub prostują udo w stawie biodrowym i prostują staw kolanowy. Ruchy te są wykonywane podczas podnoszenia nogi i przesuwania jej do przodu w czasie chodzenia.
Mięsień czworogłowy uda - duży, gruby mięsień wypełniający grupę przednią mięśni uda. Cztery działające niezależnie głowy posiadają odzielne przyczepy początkowe i wspólny przyczep końcowy.Jest to najsilniejszy prostownik stawu. Jego funkcją jest prostowanie uda i stabilizowanie kolana w płaszczyźnie strzałkowej.
                             Mięsień krawiecki jest najdłuższym mięśniem ciała ludzkiego, ma postać płaskiego pasma biegnącego w poprzek uda od kolca                                biodrowego przedniego górnego miednicy przez stawy biodrowy i kolanowy wewnętrznej strony górnego końca piszczeli.

SPIS TREŚCI
MIĘŚNIE PODUDZIA

Powierzchowne mięśnie podudzia zginają i prostują stopę w kostce. Dzięki nim możemy stać i odbijać się do przodu przy chodzeniu. Głębokie mięśnie podudzia zginają nogę w kostce do góry oraz nie pozwalają, aby podczas chodzenia palce u nóg wlokły się po zimi. Powodują rónież prostowanie palców i pomagają zachować równowagę w czasie stania.

SPIS TREŚCI
MIĘŚNIE DŁONI

Ręka jest najbardziej wszechstronną częścią naszego ciałą. Mięśnie ręki dzielą się na trzy grupy: mięśnie kciuka, mięśnie palca małęgo. Za większość ruchów dłoni odpowiadają mięśnie przedramienia. Jednakżę mięśnie głębokie dłoni pozwalają na wykonywanie precyzyjnych ruchów, na przykład takich jak składanie razem czubków wszystkich palców, łącznie z kciukiem. Mięśnie brzucha

SPIS TREŚCI
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ